12 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.