11 De God mijner goedertierenheid zal mij voorkomen; God zal mij op mijn verspieders doen zien.