9 Maar Gij, HEERE! zult hen belachen; Gij zult alle heidenen bespotten.