2 O HEERE, straf mij niet in Uw toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid!