4 Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange?