6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf?