3 Opdat hij mijn ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.