2 HEERE, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij.