4 HEERE, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is;