14 En Hij leidde hen des daags met een wolk, en den gansen nacht met een licht des vuurs.