15 Hij kliefde de rotsstenen in de woestijn, en drenkte hen overvloedig, als uit afgronden.