27 En regende op hen vlees als stof, en gevleugeld gevogelte als zand der zeeen;