29 Toen aten zij, en werden zeer zat; zodat Hij hun hun lust toebracht.