28 En deed het vallen in het midden zijns legers, rondom zijn woningen.