30 Zij waren nog niet vervreemd van hun lust; hun spijs was nog in hun mond,