32 Boven dit alles zondigden zij nog, en geloofden niet, door Zijn wonderen.