33 Dies deed Hij hun dagen vergaan in ijdelheid, en hun jaren in verschrikking.