34 Als Hij hen doodde, zo vraagden zij naar Hem, en keerden weder, en zochten God vroeg;