35 En gedachten, dat God hun Rotssteen was, en God, de Allerhoogste, hun Verlosser.