36 En zij vleiden Hem met hun mond, en logen Hem met hun tong.