37 Want hun hart was niet recht met Hem, en zij waren niet getrouw in Zijn verbond.