39 En Hij dacht, dat zij vlees waren, een wind, die henengaat en niet wederkeert.