40 Hoe dikwijls verbitterden zij Hem in de woestijn, deden Hem smart aan in de wildernis!