41 Want zij kwamen alweder, en verzochten God, en stelden den Heilige Israels een perk.