7 Ik heb zijn schouder van den last onttrokken; zijn handen zijn van de potten ontslagen.