14 Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.