10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.