1 Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt de HEERE, gij ganse aarde!