4 Zo wacht u toch nu, en drink geen wijn noch sterken drank, en eet niets onreins.