22 En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd.