5 Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.