11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.