12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.