13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.