14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.