21 De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.