22 De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.