20 De tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver; het hart der goddelozen is weinig waard.