28 De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan.