27 Een Belialsman graaft kwaad; en op zijn lippen is als brandend vuur.