28 Een verkeerd man zal krakeel inwerpen; en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend.