29 Een man des gewelds verlokt zijn naaste, en hij leidt hem in een weg, die niet goed is.