1 Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt;