8 Een koning, zittende op den troon des gerichts, verstrooit alle kwaad met zijn ogen.