9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?