19 Ontsteek u niet over de boosdoeners; zijt niet nijdig over de goddelozen.