26 Men zal de lippen kussen desgenen, die rechte woorden antwoordt.