28 Wees niet zonder oorzaak getuige tegen uw naaste; want zoudt gij verleiden met uw lip?