27 Beschik uw werk daarbuiten, en bereid het voor u op den akker, en bouw daarna uw huis.