32 Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte; ik zag het, en nam onderwijzing aan;